برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش نام نت های سیم لا ویولن به زبان ساده

انگشت گذاری روی سیم لا

من امروز می خواهم انگشت گذاری روی سیم لا که در حقیقت سیم دوم ویولن است را به شما یاد دهم. با من همراه باشید تا الگوهای انگشت گذاری روی سیم لا ویولن را با هم بررسی کنیم و جای درست انگشتان روی سیم لا ویولن را با هم بررسی کنیم.

شناسایی سیم لا روی ویولن

برای اینکه بدانید سیم لا کدام سیم ویولن است، ویولن را زیر چانه تان قرار دهید و بعد به سیم دوم از سمت راست نگاه کنید. این سیم که در کنار نازک ترین سیم ویولن یعنی سیم می قرار گرفته، با نام سیم لا شناخته می شود. خوب است این را بدانید که سیم لا با نام سیم دوم ویولن نیز شناخته می شود. در ادامه با همدیگر نام نت های روی سیم لا را برریس می کنیم.

انگشت-گذاری-سیم-لا-ویولن

نام نت های روی سیم لا

شما با انگشت گذاری روی سیم لا ویولن می توانید نت های دیگری را بسازید. در واقع شما اگر سیم لا را به صورت دست باز و بدون انگشت گذاری آرشه کشی کنید، نت لا (A) به گوشتان می رسد. حالا اگر انگشت اول را روی سیم لا بگذارید، نت سی (B) ساخته می شود. به همین ترتیب شما می توانید با انگشت های دوم، سوم و چهارمتان نیز به ترتیب نت های دو (C)، ر (D) و می (E) را بسازید. در شکل زیر می توانید به ترتیب از چپ به راست شکل نت های لا، سی، دو، ر و می را ببینید.

نت-های-سیم-لا-ویولن

درباره انگشت گذاری روی سیم می

شما با انگشت گذاری روی سیم لا خواهید نت های لا، سی، دو، ر و می را بسازید. اما نکته اینجاست که هر کدام از این نت ها قابلیت این را دارند که دیز (sharp) یا بمل (flat) بشوند. نت هایی که دیز می شوند، کمی جلوتر می روند و نت هایی که بمل می شوند، کمی عقب تر می آیند و به اصطلاح نیم پرده جا به جا می شوند. با این اوصاف شما باید اول شکل پایه انگشت گذاری روی سیم لا برای ساخت نت های سی، دو، ر و می را یاد بگیرید و بعد اگر نتی دیز یا بمل بود، انگشت مربوط به آن نت را با عقب و جلو کردن نت دیز یا بمل مربوطه را بسازید. با این اوصاف در ادامه اول شکل پایه انگشت گذاری روی سیم لا را با هم بررسی می کنیم.

انگشت گذاری روی سیم لا (نت های سی، دو، ر، می)

این همان الگوی پایه انگشت گذاری روی سیم لا است. اگر هیچ کدام از نت های روی سیم لا دیز یا بمل نشده باشند، شما به شکل زیر باید انگشت گذاری کنید. در تصویر زیر می توانید انگشت گذاری روی سیم لا را که مربوط به نت های سی (B)، دو (C)، ر (D) و می (E) صورت ساده (بدون دیز و بمل) هستند را ببینید. بهتر است که این الگوی انگشت گذاری روی سیم لا ر ابه خاطر بسپارید تابعد اگر یکی از این نت ها دیز یا بمل شد، با عقب یا جلو بردن انگشت مربوط به آن نت، بتوانید نت مربوطه را بسازید. مثلا ببینید که جای انگشت دو (C) به چه ترتیبی است تا بعد اگر دو دیز (#C) شد، بتوانید با کمی جا به جا کردن انگشت مربوطه آن نت را هم بسازید. البته این را هم بگویم که در تصویر زیر جای انگشت 4 یعنی نت می نشان داده نشده است. اما شما می توانید با نگاه به تصویر مربوط به پاراگراف بعدی جای انگشت چهارم را هم ببینید و درست انگشتتان را برای درست کردن نت می به آن صورت روی سیم لا قرار دهید.

نت-های-سی-دو-ر

انگشت گذاری روی سیم لا (نت های سی، دو دیز، ر، می)

همان طور که در تصویر زیر می بینید اگر نت دو به صورت دیز یعنی (C#) یا در واقع (C SHARP) نوشته شود، انگشت دوم کمی جلوتر برده می شود و به انگشت سوم می چسبد. در این صورت شما با انگشت گذاری روی سیم لا بدین ترتیب می توانید نت های سی، دو دیز، ر، می را بسازید.

نت-های-سی-دو-دیز-ر-می

انگشت گذاری روی سیم لا ( نت های سی، دو دیز، ر دیز، می)

اگر شما بخواهید نت های سی، دو دیز، ر دیز و می را بسازید، کافی است که برای دیز کردن نت دو انگشت دومتان را جلو بیاورید و انگشت سومتان را هم برای ساختن نت ر دیز جلو بروید. در این صورت الگوی انگشت گذاری روی سیم لا برایتان به شکل زیر خواهد بود. این یعنی در این مدل انگشت گذاری، انگشت دوم جلوتر از حالت عادی می آید و انگشت سوم هم به انگشت چهارم روی سیم لا می چسبد.

نت-های-سی-دو-دیز-ر-دیز

انگشت گذاری روی سیم لا (سی بمل، دو، ر، می)

اگر نت های ما به صورت سی بمل (C b) یا (C flat)، دو (C)، ر (D) و می (E) نوشته شوند، شما باید انگشت گذاریتان را مطابق الگوی پایه انگشت گذاری روی سیم لا انجام دهید و فقط انگشت اولتان را به خاطر بمل شدن کمی عقب بیاورید. در این صورت باید طبق تصویر زیر روی سیم لا انگشت گذاری کنید.

نت-های-سی-بمل-دو-ر-می

مطالبی از وب سایت شادرنگ که احتمالا برای شما مفید هستند:

آموزش نام نت های سیم می ویولن به زبان ساده

همه چیز درباره برچسب های انگشت گذاری ویولن

Open chat