برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش نام نت های سیم می ویولن به زبان ساده

انگشت گذاری روی سیم می

اگر شما هم به تازگی ویولن را شروع کرده اید و یا هنوز یادگیری این ساز را شروع نکرده اید و می خواهید بدانید که نام نت های مختلف روی سیم های ویولن چیست و چگونه ویولنیست ها انگشت گذاری می کنند، این مطلب برای شما نوشته شده است. با من همراه باشید تا به زبان ساده نام نت های روی سیم می و نحوه انگشت گذاری روی سیم می ویولن را به شما یاد دهم.

شناسایی سیم می روی ویولن

اول از همه خوب است این را بدانید که سیم های ویولن به ترتیب روی نت های می، لا، ر و سل کوک می شوند. یعنی اگر ویولن را زیر چانه تان قرار دهید، سیم سمت راست که سیم نازک تری است، سیم می نام دارد و به ترتیب سیم های بعدی نیز با نام سیم لا، سیم ر و سیم سل خوانده می شوند. پس ما در این مطلب با همان نازک ترین سیم یعنی سیم می کار داریم و می خواهیم درباره انگشت گذاری روی سیم می (E) صحبت کنیم.

سیم-می-ویولن

نام نت های روی سیم می

حالا اگر نازک ترین سیم یعنی سیم می ویولن را در نظر بگیریم و روی سیم می ویولن انگشت گذاری کنیم، نت های دیگری را با انگشتان خود می سازیم. به این ترتیب که انگشت اول روی سیم می ویولن می تواند نت فا، انگشت دوم نت سل، انگشت سوم نت لا و انگشت چهارم نت سی را بسازد. قبل از اینکه درباره انگشت گذاری روی سیم می صحبت کنیم، بهتر است که نگاهی به نت های روی سیم می ویولن نگاهی بیندازیم و ببینیم که شکل نت های سیم می ویولن روی خط های حامل به چه صورت است. در شکل زیر می توانید ببینید که نت می (E)، نت فا (F)، نت سل (G)، نت لا (A) و نت سی (B) روی خطوط حامل به چه شکلی نوشته می شوند.

نام-نت-های-سیم-می

درباره انگشت گذاری روی سیم می

نکته ای که باید بدانید، این است که هر نتی می تواند در اصطلاح دیز یا بمل شود. در این صورت به ترتیب در کنار نام آن نت روی خطوط حامل علامت (#) به معنای دیز یا علامت (b) به معنای بمل نوشته می شود. نکته اینجاست که اگر یک نت دیز شود، انگشت مربوط به آن نت کمی (در اصطلاح به اندازه نیم پرده) جلوتر می آید و اگر همان نت بمل شود، انگشت مربوط به آن نت کمی (در اصطلاح به اندازه نیم پرده) عقب تر می رود. به همین خاطر هم هست که ما شکل های انگشت گذاری متنوعی برای سیم می داریم که در ادامه یک به یک آن ها را به شما می گویم. لازم به ذکر است که در زبان انگلیسی کلمه دیز با نام شارپ (SHARP) و کلمه بمل با نام فلت (FLAT) شناخته می شود. به همین خاطر در تصاویر زیر این عبارات به چشم می خورد. یعنی اگر در جایی از تصاویر زیر نوشته شده باشد (F SHARP)، باید بدانید که F معادل نت فا و SHARP معادل دیز است. پس این نت همان فا دیز است.

انگشت گذاری روی سیم می (نت های فا، سل، لا، سی)

در تصویر زیر می توانید انگشت گذاری روی سیم ها را به گونه ای که نت های فا (F)، سل (G)، لا (A) و سی (B) به صورت ساده هستند و دیز و بمل نشده اند را ببینید. بهتر است که شکل انگشت گذاری روی سیم می در این حالت را حفظ کنید. چراکه بقیه حالت ها تابع این انگشت گذاری هستند. یعنی اگر نت ها به شکل همان نت های فا، سل، لا و سی نوشته شوند، انگشت گذاری روی سیم می ویولن به این صورت است. اگر هر کدام از این نت ها دیز یا بمل شوند، انگشت مربوط به آن نت کمی جلو یا کمی عقب برده می شود.

فا-سل-لا-سی

انگشت گذاری روی سیم می (نت های فا دیز، سل، لا، سی)

همان طور که در تصویر زیر می بینید اگر نت فا به صورت دیز یعنی (F#) یا در واقع (F SHARP) نوشته شود، انگشت یک کمی جلوتر گذاشته می شود و بقیه انگشت ها هم شکل قدیم خودشان را حفظ می کنند.

فا-دیز-سل-لا-سی

انگشت گذاری روی سیم می ( نت های فا دیز، سل دیز، لا، سی)

حالا اگر سل هم مثل فا دیز شود، انگشت دوم که مربوط به نت سل هست نیز کمی جلوتر می آید و به انگشت سوم می چسبد. در این صورت انگشت گذاری روی سیم می به شکل زیر خواهد بود.

فا-دیز-سل-دیز-لا-سی

انگشت گذاری روی سیم می (فا دیز، سل، لا، سی بمل)

حالا ما فرض را بر این می گیریم که نت فا دیز و نت سل و لا حالت اصلی خودشان را دارند. از طرفی نت سی که انگشت چهارم روی سیم می ویولن است، بمل شده است. در این صورت طبق دستور العملی که داده شد، باید انگشت 1 کمی جلو آورده شود و روی برچسب قرار داده شود، انگشت دوم و سوم که مختص نت های سل و لا هستند، سر جایشان قرار داده شوند و در آخر انگشت چهارم که به نت سی اختصاص دارد، به دلیل اینکه بمل شده، کمی عقب تر گذاشته می شود و به انگشت سوم می چسبد. نکته اینجاست که هر کدام از نت ها که بمل شوند، درست مثل همین مورد، انگشت مربوط به آن نت کمی عقب برده می شود.

فا-دیز-سل-لا-سی-بمل

Open chat