برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش نت خوانی ویولن به زبان ساده

چگونه نت های ویولن را بخوانیم؟

اگر تا به حال تجربه نوازندگی و تمرین ویولن را نداشته اید و می خواهید بدانید که ویولنیست ها چگونه نت های ویولن را می خوانند، این مطلب برای شماست. در ادامه سعی می کنم که به زبان ساده برایتان بیان کنم که چگونه می توان از روی نت های ویولن خواند و آن ها را اجرا کرد.

چگونه-نت-های-ویولن-را-بخوانیم

شماره انگشت های دست در نوازندگی ویولن

اول از همه باید این را بدانید که هر کدام از انگشت های دست چپ برای نوازندگی ویولن یک شماره دارند. به انگشت اشاره در نوازندگی ویولن انگشت شماره 1 می گویند. به همین ترتیب هر کدام از انگشت های بعد از انگشت اشاره عدد متفاوتی به خودشان اختصاص می دهند. مثلا انگشت وسط دست چپ در نوازندگی ویولن انگشت شماره 2، انگشت حلقه انگشت شماره 3 و انگشت کوچک انگشت شماره 4 به حساب می آید. پس اگر دیدید که بر روی یک نت نام 1، 2 ، 3 یا 4 نوشته شده، باید این را بدانید که آن نت باید با انگشت همان شماره اجرا شود.

درباره انگشت گذاری ویولن و اجرای نت ها

نکته دیگری که باید از آن اطلاع داشته باشید، این است که فقط در نت های ساده و بیسیک نام انگشت ها یادداشت می شود. اما در نت های پیشرفته تر، معمولا شماره انگشت نوشته نمی شود. دلیل این مساله این است که نوازندگان حرفه ای تر خودشان متوجه می شوند که باید هر نت را با کدام انگشت اجرا کنند. ضمن اینکه بعدا این را متوجه می شوید که هر نت را می توان بسته به موقعیتی که در آن قرار می گیرید، با انگشت های مختلف اجرا کنید. اما در ابتدای کار می توانید از شماره گذاری روی نت ها برای یاد گرفتن نت خوانی ویولن استفاده کنید. اما بهتر است که به این شماره گذاری ها عادت نکنید و کم کم سعی کنید که بدون نگاه کردن به آن ها نت خوانی ویولن را انجام دهید.

روش نت خوانی ویولن برای سیم های مختلف

یادتان باشد که نت های ویولن را بر روی 5 خط موازی به نمایش می گذارند که در اصطلاح به آن ها خطوط حامل گفته می شود. بسته به اینکه هر نت روی کدام خط از خطوط حامل نگارش شده است، مشخص می شود که نام آن نت چیست. ماجرا از این قرار است که نتی که روی خط حامل دوم از پایین قرار می گیرد، نت سل خوانده می شود و نت های بعد و قبل از آن بر اساس نام سل مشخص می شوند. به این صورت که ما یک ترتیب از نت ها داریم که به این صورت هستند: دو ر می فا سل لا سی. این ترتیب نت ها تکرار شونده هستند. یعنی می توانیم بخوانیم: دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل لا سی…. و به همین ترتیب ادامه دهیم. حالا با داشتن این نکته در ذهن به خطوط حامل نگاهی بیندازید. هر نتی که بالاتر از خط دوم از پایین باشد،زء نت های بعد از نت سل و هر نتی که پایینتر از این خط باشد، جزء نت های قبل از نت سل است. یعنی نتی که کمی بالاتر از خط دوم از پایین، یا دقیق تر بگویم بین خط دوم و سوم از پایین است، نت بعد از نت سل یعنی نت لا است و نتی که بعد از آن، یعنی روی خط سوم از پایین قرار می گیرد، نت سی یعنی نت بعد از لا است. به همین ترتیب نت های بعد و قبل از نت سل را می توانید تعیین کنید.

درباره سیم های ویولن

ما در ویولن 4 سیم داریم که به ترتیب از پایین به بالا با نام سیم های می ، لا ، ر و سل شناخته می شوند. در واقع هر کدام از این سیم ها به ترتیب روی نت های می، لا، ر و سل کوک می شوند تا در صورتی که به صورت دست باز و بدون انگشت گذاری اجرا می شوند، صدای نت مخصوص به خودشان را بدهند و ما بتوانیم با انگشت گذاری نت های مختلف به جز نت های مربوط به هر سیم را تولید کنیم.

نام-سیم-های-ویولن

نت خوانی ویولن برای سیم های لا و ر

از آنجایی که همیشه آموزش نت خوانی ویولن و نوازندگی ویولن را از روی نت های سیم لا و سیم ر که در واقع دو سیم میانی ویولن هستند شروع می کنند، شما هم بهتر است که اول نت خوانی ویولن بر روی این دو سیم را یاد بگیرید. با نگاه به خط اول تصویر زیر می بینید که بالای هر نت یک شماره یادداشت شده است. نتی که بالای آن عدد 0 گذاشته شده است، نت دست باز است و شما با کشیدن آرشه روی سیم مورد نظر و بدون انگشت گذاری می توانید آن نت را اجرا کنید. در صورتی که برای اجرای نتی که شماره 1 بالای آن است، باید انگشت شماره 1 یعنی انگشت اشاره را روی صفحه انگشت گذاری ویولن فرود بیاورید. به همین ترتیب برای اجرای نت شماره 2، 3 و 4 نیز باید انگشت مربوطه را روی صفحه انگشت گذاری ویولن قرار دهید. لازم به ذکر است که 4 نت سمت چپ در تصویر زیر متعلق به سیم ر یعنی سیم سوم ویولن و 4 نت سمت راست متعلق به سیم لا یعنی سیم دوم ویولن هستند. وقتی که خوب این دو سیم را یاد گرفتید، به خط دوم تصویر نگاه کنید که از سمت چپ به راست در هر قسمت انگشت گذاری ویولن روی سیم های سل، ر، لا و می را نشان داده است.

آموزش-نت-خوانی-ویولن
مطالبی از وب سایت شادرنگ که احتمالا برای شما جالب هستند:

اپلیکیشن های رایگان برای یادگیری نت های ویولن

آموزش نت های سیم می ویولن به زبان ساده

Open chat