برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

اجرا ویولن آهنگ مرغ سحر استاد شجریان

ویدئو اجرای ویولن آهنگ مرغ سحر استاد شجریان

 

Open chat