برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

تاثیر یادگیری ویولن بر خصوصیات اخلاقی

تاثیر یادگیری ویولن بر شخصیت افراد

 

آیا این را می دانید که افرادی که ویولن را یاد می گیرند، یک سری خصوصیات اخلاقی به خصوص پیدا می کنند؟ آیا این را می دانید که یادگیری ویولن و سازهای دیگر بر روی خلقیات آدم تاثیر می گذارد؟ دوست دارید بدانید که شما با یادگیری ویولن چه ویژگی های اخلاقی را کسب می کنید؟ پس این مطلب را از دست ندهید.

یادگیری ویولن

با یادگیری ویولن صبورتر می شوید

 

شاید شما هم جزء افرادی باشید که همیشه در کارهایشان عجله دارند. اگر چنین است باید به شما بگویم که اگر شما پروسه یادگیری ویولن را طی کنید و وسط راه آن را کنار نگذارید، کم کم صبرتان زیاد می شود و صبور بودن به جزئی از شخصیتتان تبدیل می شود.

 

با یادیگری ویولن منظم تر می شوید

 

شما فقط در صورتی می توانید به یک نوازنده خوب ویولن تبدیل شوید که هر روز و هر روز تمرینات خودتان را به صورت دقیق انجام دهید. همین باعث می شود که مجبور شوید یک برنامه ریزی دقیق برای زندگیتان انجام دهید و یک روتین خاص برای گذراندن روزهایتان داشته باشید.

 

با یادگیری ویولن پشتکارتان زیادتر می شود

 

پشتکار داشتن یک نوع مهارت است و شما می توانید به صورت اکتسابی آن را به دست بیاورید. کافی است که در مسیر یادگیری ویولن قرار بگیرید و به اهدافتان در زمینه نوازندگی چشم بدوزید و این را به چشم ببینید که ماه به ماه و سال به سال پشتکارتان زیاد و زیادتر می شود.

 

با یادگیری ویولن آرامشتان بیشتر می شود

 

در آخر جالب است بدانید که موسیقی تاثیر مستقیمی بر روی آرامش شما می گذارد. وقتی که در حال تمرین ویولن هستید، به قدری ذهنتان درگیر درست نواختن این ساز می شود که ناخودآگاه می بینید که در زمان تمرینتان نمی توانید به مساله دیگری فکر کنید. در واقع شما در زمان تمرین ویولن فقط و فقط به ساز ویولن گوش می کنید و فقط صدای ان را می شنوید و همین باعث می شود که کم کم آرامشتان بیشتر و بیشتر شود.

Open chat