برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

یادگیری ویولن را شروع کنم یا نه؟

به نظرتان به کلاس ویولن بروم یا نه؟

یادگیری ویولن را شروع کنم یا نه؟ این سوالی است که خیلی از کسانی که به ویولن علاقه دارند، از دیگران یا حتی از خودشان می پرسند. اگر شما هم چنین سوالی در ذهن دارید و بر سر دو راهی هستید و نمی دانید که شروع یادگیری ویولن برای شما خوب هست یا نه، این مطلب را از دست ندهید. با خواندن این مطلب راهتان را پیدا می کنید و متوجه می شوید که شما فرد مناسبی برای یادگیری ویولن هستید یا نه. کافی است که به سوالاتی که در ادامه از شما می پرسم، پاسخ دهید. اگر جوابتان به اکثر این سوالات مثبت بود، شما برای نوازندگی ویولن ساخته شده اید. اما اگر جوابتان به اکثر سوالات منفی بود، بهتر است که کمی تامل کنید، سعی کنید که تغییراتی را در روحیه خود و یا هدفتان ایجاد کنید تا پاسخ اکثر این سوالات مثبت شود و سپس کلاس ویولن ثبت نام کنید و قدم در راه یادگیری ویولن بگذارید.

یادگیری ویولن
آیا شما به موسیقی علاقه دارید؟
آیا به نظرتان ویولن خوش نواترین ساز دنیاست؟
آیا می دانید که دقیقا هدفتان از یادگیری ویولن چیست؟
آیا حوصله دارید که چند سال برای یادگیری ویولن وقت بگذارید؟
آیا انسان دقیقی هستید و توانایی این را دارید که به جزئیات توجه کنید؟
آیا حاضرید که هر روز حداقل دو ساعت را به تمرین ویولن اختصاص دهید؟
آیا می توانید از بخشی از تفریحات خود صرف نظر کنید و به جای آن ها ویولن تمرین کنید؟
آیا شخصا به ویولن علاقه دارید یا اینکه به خاطر دیگران می خواهید این ساز را انتخاب کنید؟
آیا می توانید این را قبول کنید که صدای ویولن شما ممکن است که در ابتدا آنقدرها خوب نباشد؟
آیا میتوانید این را قبول کنید که مدت زمان یادگیری ویولن از بعضی از سازهای دیگر بیشتر است؟

آیا علاقه تان به ویولن آنقدری زیاد است که بتوانید سختی مسیر یادگیری ویولن را به جان بخرید؟
آیا می توانید که انگیزه خودتان را حفظ کنید و زمان هایی که نا امید شدید، دوباره و دوباره تمرین کنید؟
در آخر اگر به بیشتر این سوالات پاسخ مثبت داده اید، به شما تبریک می گویم. شما می توانید در آینده با تمرین و پشتکار به اهدافتان در زمینه یادگیری ویولن برسید.

 

Open chat