حقایقی درباره سختی یادگیری ویولن

چرا می گویند ویولن سخت ترین ساز دنیاست؟   حتما این جملات را شما هم بارها و بارها شنیده اید که ویولن ساز خیلی سختی است، سختی یادگیری ویولن زیاد است و ویولن سخت تری ساز دنیاست. شاید برای شما هم سوال پیش آمده باشد که مگر یادگیری ویولن چه فرقی با یادگیری سازهای دیگر …

ادامه مطلب