تشخیص ارتفاع درست سیم های ویولن و ویولا از فینگر برد

ارتفاع درست سیم های ویولن و ویولا از صفحه انگشت گذاری اگر احساس می کنید که انگشت هایتان را باید بیش از اندازه روی سیم های ویولن فشار دهید و این کار باعث خسته شدنتان و ایجاد ردهای عمیق روی انگشتانتان می شود، این مطلب را از دست ندهید. در چنین حالتی امکان این مساله …

ادامه مطلب